T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli işçi itiraz sonuçları

Güncelleme Tarihi: 06/05/2019

Gümüşhane il sağlık müdürlüğü

Sürekli işçi itiraz sonuçları

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerine 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere ; İŞKUR tarafından kura usulü ile belirlenen listeler  17 Ocak 2019 tarihinde müdürlüğümüz sitesinde yayınlanmış olup, adaylar tarafından başvuru belgeleri teslim alınmıştır. Evrak tesliminden sonra gerekli incelemeler yapılarak 21 Ocak 2019 tarihinde sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ilan edilmiştir. 29-30 Ocak 2019 tarihleri arasında sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar sınava alınmış olup, 02.04.2019 tarihinde sözlü mülakat sınav sonuçları Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmiştir.

03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında 5 (beş) adet  sınav itiraz dilekçesi teslim alınmış olup, 08.04.2019 tarihinde kurulan sınav itiraz komisyonu tarafından gerekli tetkikler yapılmıştır. Bu kapsamda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında sürekli işçi alımı, başvuru, sınav, yerleştirme ve atama işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve E.553 Sayılı yazısı ile 02.04.2019 tarih ve E.1205 sayılı yazısı doğrultusunda yerine getirildiği tespit edildiğinden ekli listede belirtilen itirazlar reddedilmiştir.

Bilgilerinize  sunulur.

SAYI

ADI SOYADI

BAŞVURU UNVANI

İTİRAZ TARİH VE SAYISI

İTİRAZIN DURUMU

1

Sinem SARAÇ

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

04.04.2019 -1501

İtiraz Reddedildi.

2

Selma ABIŞ

Klinik Destek Elemanı

04.05.2019 -1497

İtiraz Reddedildi.

3

Menşure AKBULUT

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

05.04.2019 -1511

İtiraz Reddedildi.

4

Yasin DÜZGÜN

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

05.04.2019-1503

İtiraz Reddedildi.

5

Serdar ARSLAN

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

05.04.2019-1518

İtiraz Reddedildi.