overlay

TGAP

Müdürlüğümüz TGAP Ofisi sorumlu personelleri iletişim numaraları aşağıda belirtilmiştir.
Bakanlığımız TGAP Ofisi web sayfasına buradan 
erişebilirsiniz.

Müdürlüğümüz Telefon Numarası: 0456 213 1000
Sorumlu Personel Dahili Numaras
ı: 1122