overlay

Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Hizmet İçi Eğitimi

Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından koordine edilen, Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Hizmet İçi Eğitimi ( kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) Aile Hekimlerimizin katılımı ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Engin PEHLİVAN ile Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Cemalettin ATALAY'ın açılış konuşmalarıyla 16-19/10/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.