T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Hizmet İçi Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 19/10/2018

Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından koordine edilen, Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Hizmet İçi Eğitimi ( kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) Aile Hekimlerimizin katılımı ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Engin PEHLİVAN ile Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Cemalettin ATALAY'ın açılış konuşmalarıyla 16-19/10/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.