overlay

22 Ekim Dünya Kekemelik Günü

22 Ekim bütün dünyada ''Dünya Kekemelik Günü'' olarak belirlenmiştir. Bu günün amacı kekemeliğe dikkat çekmek ve kekemelik konusunda doğru bilgiler vermektir.

Kekemelik  cümlelerin, kelimelerin, özellikle de tekrarı şeklinde görülmektedir. Bu durum kekeme kişilerin karşısındakiyle iletişimini güçleştirmektedir. Konuşmanın akıcılığı kaybolmaktadır.  İletişimdeki bozukluk yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilmektedir.

Kelime ya da hecelerin tekrarı çocuklarda 5 yaşına kadar görülebilmektedir. Bu tekrarlamaların hastalık boyutuna ulaşılıp ulaşılmadığına dikkat etmek gerekmektedir.

Kekemelik daha çok kelimenin ya da hecenin başındaki ‘ H ‘ harfinde görülür. Hecenin başındaki bu sessiz harfi, takip eden sesli harfe göre daha zor ifade eder.

Kekemeliği azaltan durumlar vardır. Bunlar  şarkı söylemek, ritmik konuşmak, dua etmek, gürültülü ortamda konuşmak vb. şekilde sıralanabilir. Kekemeliğin arttıran durumlar da vardır. İsim söylerken ve önemli bir konudan bahsederken kekemeliğin arttığı görülmektedir.

Kekemelik tamamen kalıtsal olduğu bu konu hakkındaki en yaygın yanlış inançtır. Ayrıca bazılarının kekemeliğin sadece ilaç tedavisiyle geçeceğine inanması yanlıştır.

Kekemelik bazen kendiliğinden düzelir, bazen de uygun tedavilerle kontrol altına alınır. Kekemelik tedavisinde temel amaç kekemeliği kontrol altına alarak akıcı konuşmayı sağlamaktır. Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma terapistinden yardım alına bilinir.

Tedavi Yolları

Öncelikle bireyin kekemeliğinin  hangi  kategoride olduğu yapılan testlerle tespit edilmektedir. Kekemelik tedavisi özel eğitimler eşliğinde yapılmaktadır. En sık kullanılan tedavi yaklaşımları; davranış modifikasyonu, nefes egzersizleri, konuşma eğitimi şeklinde görülmektedir. Ancak kişinin içinde bulunduğu duruma bağlı  ek olarak ilaç tedavisinde uygulanmaktadır. Bu eğitimi gören hastalar kısa bir zamanda daha rahat konuşur hale gelmektedirler. Bazı çocuklarda ilerleyen dönemlerde kendiliğinden ortadan kalktığı görülür. Ailelere bu konuda bazı görevler düşmektedir: Çocuklarına konuşma konusunda baskı yapmamalı, kelime ya da cümlelerini düzeltmemeli, çocuğun kendini rahatça ifade etmesine olanak tanımalı, konuşurken sabırla dinlemeli, çocuğun dikkati konuşması üzerine çekilmemeli, alay etme, utandırma, zorlama gibi tutumlardan kaçınmalıdırlar.