overlay

Üreme Sağlığı ve AOB Eğitimi

Gebe, bebek, çocuk, lohusa izlemlerinin kalitesinin arttırılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, riskli gebeliklerin tespiti ve gereken önlemlerin alınması,ailelerin istedikleri zaman istedikleri sayıda bebek sahibi olmalarına yardımcı olmak, istenmeyen gebeliklerin önüne geçerek anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde nitelikli hizmet sunumunun sağlanması ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinde hizmet sunumu kalitesinin arttırılması amacıyla Aile Hekimleri , Aile Sağlığı Elemanları ve diğer sağlık personellerine eğitimler düzenlenmiştir. Katılımcılara sertifikalarını Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Selma KAYNAK ve Birim Sorumlusu Özkan AYDEMİR tarafından sertifikaları verilmiştir.