overlay

Sürekli İşçi İstihdamı Sınav Sonuç Duyurusu

         T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ATANMAYA HAK KAZANAN SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

           Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ekte yer almaktadır.

      Ancak Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Bu bağlamda iş takvimine uygun olarak hareket edilecektir. İş takvimimizde belirtilen günlerde gerekli iş ve işlemlerin tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir.

             İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları
Veri Girişi Kontrol İşletmeni
Klinik Destek Personeli

 Sınav Takvimi

 Atamaya Esas Belgeler


 Açıktan Atama Başvuru Formu
 Mal Bildirim Formu (Arkalı önlü olarak doldurulup kapalı zarf ile teslim edilecektir.)