overlay

02 Nisan Dünya OTİZM Farkındalık günü ve Etkinlikleri

Otizm kavramı ilk ortaya çıkışından bu yana birçok değişim göstermiştir. Gelişimsel bir bozukluk olarak, OSB belirtileri genetik yatkınlık ve çevresel etkenleri ilişkisiyle ortaya çıkar. Bu etkenler çocuğun çevresinden öğrenmesini engeller. Ortaya çıkan erken belirtiler, çocuğun dikkat örüntülerini ve çevreyle ilgili deneyimlerini değiştirerek sosyal öğrenme fırsatlarını daha da kısıtlar.

Otizm tanısı gelişmiş ülkelerde dahi gecikmektedir. 2008 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verilerine göre, ortalama tanı yaşı otistik bozukluk için 48 ay, otizm spektrum bozukluğu için 53 ay ve Asperger bozukluğu için 75 ay olarak saptanmıştır. Bozukluğun şiddeti, düşük sosyoekonomik düzey, etnik azınlık olmak, bakım veren kişilerin otizmin erken belirtilerini bilmemesi, kaynakları yetersiz bölgelerde yaşamak ve tanıdan önce fazla sayıda klinisyene başvurmak otizm tanısının geç konmasına neden olmaktadır. Erken tedavi daha etkili olduğu için erken belirtilerin tanınması önemlidir.

Otizmin erken belirtilerini değerlendirmenin iki yolu vardır. Bunların ilki otizmi olan kişilerin erken dönem belirtilerinin geçmişe dönük incelenmesidir. Diğeri ise yüksek riskli (kardeşleri otistik olan) çocukların büyürken izlenmesidir. 1 yaşından önce çıkan belirtileri değerlendirmek oldukça zordur. İlk ortaya çıkan belirtiler sadece sosyal ilişki alanında değildir; duyusal belirtiler, tekrarlayıcı davranışlar, hareket anormallikleri, duygudurum sorunları ve dil gelişiminde sorunlar da görülür. Bazı çocuklarda ise (otizmi olan çocukların yaklaşık dörtte biri) 1 yaşından sonra, daha önceden kazanılmış beceriler kaybedilir. Çocukluk Çağı Nörogelişimsel Bozukluklar yelpazesinde yer alan Otizm Spektrum Bozukluğu kapsamında 81 ilde farkındalık faaliyetleri yürütülmeye devam etmektedir. Bilindiği üzere, her yıl yurt genelinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Nisan ayı boyunca otizmin farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. İlimizde de otizm farkındalığını artırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucu hem kurum personelin hem de halkın katılımı yürüyüş etkinliği düzenlenmiş ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi önünde stand açılarak halka bilgilendirici broşür,kalem ve çanta dağıtımı gerçekleştirilmiştir.