T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 10/04/2019

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurmaktadır. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda bilgili ve becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir.

Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülmektedir. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda ilimizde 9-11 Nisan tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerimizde doğum yapılan hastanelerin doğum salonu, sezaryen yapılan ameliyathane, yenidoğan servisleri, 112 Komuta Merkezi, İlçe Entegre Hastanelerinde görev yapan hekim ve diğer sağlık çalışanları ile aile hekimlerimizin katılımı ile 75 kişilik grup oluşturulmuştur. 25 Kişilik 3 ayrı sınıf oluşturularak eğitimin kaliteli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.