overlay

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

           İnsan Hakları günü, yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin sonucunda, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı, insanlık tarihinin önemli bir kilometre taşıdır.


           Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 10 Aralık 1948 yılında kabul ettiği Beyannameyi, Ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949'da onaylanmıştır. İnsan Hakları Bildirisi, insanın değerini, onun hak ve özgürlüklerini tanıtan bir bildiridir. İnsanlar hangi ırktan, hangi dil ve dinden olursa olsun kardeştirler. Birbirlerine karşı hak ve özgürlük yönünden eşittirler. İnsanların ellerinden alınamayacak temel hak ve özgürlükleri vardır. İşte bu bildiride bunlar açıklanıp, korunmaya çalışılmaktadır.


            Tüm kurum, kuruluş, bireyler ve özellikle medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 aralık dünya insan hakları gününü kutlarım.


Dr. Engin PEHLİVAN       

İl Sağlık Müdürü