overlay

5 Haziran Dünya Çevre Günü

Son yüzyılda dünya insanlığının yaşamış olduğu büyük savaşların ve sanayileşmelerin çevreye, dünyaya ve insanın geleceğine yönelik ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu gören dünya kamuoyu, çareler aramaya başlamış ve ilk defa da “Çevre ve İnsan” konusu ile ilgili 5-16 Haziran 1972 tarihinde Stockholm’de 13 ülkenin katılımıyla bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantının sonuçlarından biri de 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanması kararıdır.

Çevre; insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir.

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, çevrenin kirlenmesini gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu sebeple çevre ve çevre meseleleri hızla değişen dünyanın ana gündem başlıklarından birini oluşturmaktadır.

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların gayesi, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır.


Çevre, bir kurum ya da kuruluşun değil bütün insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için; kirlenmelerin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatının engellenmesi, yeşil alanların korunması ve artırılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

"Küçük şeyler, Dünyayı yeniler" Çevre için yapacağınız her faaliyet, gelecek nesillerin daha güzel bir ortamda yaşayacağı bir dünya inşa edecektir.

   Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Dünya Çevre Gününü kutluyor, temiz, sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir dünya için herkesi işbirliği yapmaya davet ediyorum. 

        5 Haziran Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun.