overlay

Uluslararasi Işitme Engelliler Haftasi (24-30 Eylül)

 

İŞİTME KAYBI NEDİR?

     İşitme  kaybı; işitme kabiliyetinizdeki bir azalmadır. En çok yaşlılık döneminde görülür. İşitme kaybı genetik, doğumsal olabileceği gibi sonradan hasar, hastalık, yüksek sese maruz kalma vb. Birçok nedene  bağlıda gelişebilir.  3 Tip işitme kaybı vardır:

1- Sensorinöral İşitme Kaybı : kulaktaki sesleri işlenmek üzere beyne taşıyan işitme sinirinin hasar görmesi sonucu oluşan işitme kaybıdır.işitme cihazıyla tedavi edilir.

2-  İletim Tipi İşitme Kaybı: kulakta kir birikimi, iç kulak kemiklerinde kusurlu oluşum veya  kulak enfeksiyonları gibi durumlardan kaynaklanır. İlaçla veya ameliyatla tedavi edilir.

3-Karma Tip İşitme Kaybı: Sensorinöral ve iletim tipi işitme kaybının birleşimidr.

    Uluslar arası işitme engelliler haftası kapsamında asıl amaç, İşitme engelli bireylerimizin topluma olan uyumunda sorun yaşamamaları ve henüz işitme kaybı gerçekleşmemiş bireylerde ise bunun önüne gecebilmek ve tedbir alması sağlanarak farkındalık oluşturmak olmalıdır.

 Hastanelerimizde ücretsiz olarak  yenidoğan işitme taramaları yapılmaktadır ve ücretsiz olarak işitme cihazı hastalarımıza takılmaktadır.Bebeklerinde işitme sıkıntısı olduğunu farkeden ailelerimiz bu konuda telaşa kapılmadan   bir  Kulak Burun Boğaz Uzmanına başvurmalıdır.